noi-that-phong-tho

Nội thất phòng thờ đẹp, nhà gỗ 3 gian trên nhà phố

Nội thất phòng thờ đẹp, nhà gỗ 3 gian trên nhà phố.

Ngày nay nhà trên phố thì không gian dành cho sinh hoạt chung để gìn giữ truyền thống nề nếp gia đình là nhu cầu thiết yếu.

Nội thất phòng thờ trong nhà Phố – Bạch Mai, Hà Nội công trình Vừa được thực hiện trước tết Kỷ Hợi, không gian phòng thờ không chỉ là nơi thờ cúng tổ tiên mà còn là không gian sinh hoạt chung, không gian thư giãn, sum họp, gắn kết, giáo dục các thành viên về truyền thống gia đình.

Nội thất phòng thờ nhà phố - Bạch mai, Hà nội
Phòng thờ được kết hợp với không gian thư giãn, các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau.
Nội thất phòng thờ nhà phố - Bạch mai, Hà nội
Phòng thờ được kết hợp với không gian thư giãn, các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau.

Một số hình ảnh nội thất bên trong không gian thờ:

Nội thất phòng thờ nhà phố - Bạch mai, Hà nội
Nội thất phòng thờ trong nhà Phố – Hoành phi, câu đối, cửa võng.
Nội thất phòng thờ nhà phố - Bạch mai, Hà nội
Nội thất phòng thờ trong nhà Phố – tổng thể khu thờ gia tiên.
Nội thất phòng thờ nhà phố - Bạch mai, Hà nội
Nội thất phòng thờ trong nhà Phố – mặt chính diện khu thờ gia tiên.
Nội thất phòng thờ nhà phố - Bạch mai, Hà nội
Nội thất phòng thờ trong nhà Phố.
Nội thất phòng thờ nhà phố - Bạch mai, Hà nội
Nội thất phòng thờ trong nhà Phố.
Nội thất phòng thờ nhà phố - Bạch mai, Hà nội
Nội thất phòng thờ trong nhà Phố- hoành phi.
Nội thất phòng thờ nhà phố - Bạch mai, Hà nội
Nội thất phòng thờ trong nhà Phố- cửa bức bàn.

Hình ảnh chi tiết một số đồ nội thất phòng thờ:

Nội thất phòng thờ nhà phố - Bạch mai, Hà nội
Nội thất phòng thờ
Nội thất phòng thờ nhà phố - Bạch mai, Hà nội
Nội thất phòng thờ
Nội thất phòng thờ nhà phố - Bạch mai, Hà nội
Nội thất phòng thờ
Nội thất phòng thờ nhà phố - Bạch mai, Hà nội
Nội thất phòng thờ
Nội thất phòng thờ nhà phố - Bạch mai, Hà nội
Nội thất phòng thờ
Nội thất phòng thờ nhà phố - Bạch mai, Hà nội
Nội thất phòng thờ.
Nội thất phòng thờ nhà phố - Bạch mai, Hà nội
Nội thất phòng thờ
Nội thất phòng thờ nhà phố - Bạch mai, Hà nội
Nội thất phòng thờ