mẫu nhà gỗ 3 gian

Nghề Làm Nhà Gỗ Chàng Sơn

Nghề Làm Nhà Gỗ Chàng Sơn.

Nhà Gỗ Chàng Sơn: Chương trình của Báo Ảnh Việt Nam (TTXVN) về nghề làm nhà gỗ truyền thống tại làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn. (Thạch Thất, Hà Nội). Một làng nghề nổi tiếng với nghề làm nhà gỗ đã đi vào truyền thuyết làm đền đài cho thánh Tản Viên Sơn.

Thực hiện : Tất Sơn, Báo ảnh Việt Nam.

Liên hệ : 0912666929 Th.s Kts Nguyễn Giang.

Email : gogiang@gmail.com

Chi tiết : http://nhagochangson.vn