Thi công Nhà Thờ Họ Đỗ gia viên : sàm đóng các cấu kiện cơ bản của ngôi nhà gỗ:


Hình ảnh tại xưởng thi công ngôi nhà thờ họ do Gỗ Giang thiết kế. Quá trình thì công ngôi nhà gỗ hiện tại đã bắt đầu sàm đóng các cấu kiện cơ bản của nhà như : cột, xà, kẻ, bẩy, câu đầu, ngưỡng...


thi công nhà thờ họ
Thi công nhà thờ họ.

thi-công-nhà-thờ-họ
Thi công nhà thờ họ : sàm đóng ngưỡng, xà, trên vì thuận của ngôi nhà thờ họ.


thi-cong-nha-tho-ho-
Sàm đóng kết cột và xà ngưỡng trên bộ vì thuận ngôi nhà gỗ.

thi-công-nhà-gỗ
Kết cấu bộ vì ngôi thờ có kết cấu của ngôi nhà gỗ cổ truyền Việt Nam . Nhà thờ họ được thi công bởi những người thợ với nhiều kinh nghiệm làm nhà gỗ truyền thống tại Gỗ Giang.


thi công cửa bức bàn
Thi công cửa bức bàn ngôi nhà thờ, được làm với kỹ thuật cao của nghề mộc truyền thống.

thi công nhà thờ họ - xà gỗ của ngôi nhà thờ
Xà gỗ của ngôi nhà thờ họ.


thi-công-nhà-gỗ truyền-thống-việt-nam

Bộ vì được thi công với kỹ thuật cao của nghề làm nhà gỗ cổ truyền tại Gỗ Giang. Các cấu kiện được tính toán hài hòa với tỉ lệ được Kts Nguyễn Giang đúc kết kinh nghiệm và sáng tạo riêng cho các công trình nhà gỗ của Gỗ Giang.


thi-cong-nha-tho-ho-
Thi công cột và xà ngôi nhà thờ họ.
làm-nhà-gỗ truyền-thống-việt-nam
làm-nhà-gỗ truyền-thống-việt-nam

thi-cong-nha-go-truyen-thong-viet-nam
Tại xưởng thi công nhà gỗ truyền thống của Gỗ Giang, làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn.

Tại xưởng thi công nhà gỗ truyền thống của Gỗ Giang, làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn.
Xưởng thi công nhà gỗ truyền thống của Gỗ Giang.


Tham khảo các mẫu công trình nhà thờ họ tại : nhà thờ họ.