Tôi cần bán căn nhà kẻ truyền 3 gian khung gỗ lim. giá 55 triệu. Bác nào quan tâm xin liên hệ với tôi qua số 0988.999.126. Xin cảm ơnTên : P_20160406_110834_LL.jpg
Xem : 841
Kích cở : 100.3 KBTên : P_20160406_110842_LL.jpg
Xem : 800
Kích cở : 99.7 KBTên : P_20160406_110817_LL.jpg
Xem : 763
Kích cở : 101.3 KBTên : P_20160406_110807_LL.jpg
Xem : 770
Kích cở : 99.9 KBTên : P_20160406_110756_LL.jpg
Xem : 760
Kích cở : 97.6 KBTên : P_20160406_110740_LL.jpg
Xem : 768
Kích cở : 99.8 KBTên : P_20160406_110723_LL.jpg
Xem : 768
Kích cở : 101.0 KBTên : P_20160406_110716_LL.jpg
Xem : 764
Kích cở : 97.4 KBTên : P_20160406_110712_LL.jpg
Xem : 814
Kích cở : 100.0 KB