Em bán nhà gỗ lim 3 gian thượng kèo hạ kẻ 3 gian tiền kẻ hậu bẩy, cửa bức bàn giá 95 triệu nhé. bác nào có nhu cầu xin alo cho em qua số 0988.999.126 em ở sơn động bắc giang.Tên : P_20160402_130206.jpg
Xem : 769
Kích cở : 100.3 KBTên : P_20160402_132006.jpg
Xem : 717
Kích cở : 96.0 KBTên : P_20160402_130422.jpg
Xem : 703
Kích cở : 94.5 KBTên : P_20160402_130355.jpg
Xem : 684
Kích cở : 97.1 KBTên : P_20160402_130318.jpg
Xem : 699
Kích cở : 95.0 KBTên : P_20160402_130246.jpg
Xem : 705
Kích cở : 98.1 KBTên : P_20160402_130302.jpg
Xem : 714
Kích cở : 96.2 KBTên : P_20160402_130254.jpg
Xem : 688
Kích cở : 97.9 KBTên : P_20160402_130233.jpg
Xem : 707
Kích cở : 92.2 KBTên : P_20160402_130436.jpg
Xem : 698
Kích cở : 95.5 KB