Bánh bao Máy bơm nước
NHÀ GỖ | Nhà Thờ Họ | Nhà Gỗ 5 Gian | Nhà gỗ Lim | Nhà Gỗ Đẹp| - Nhà thờ Họ Đỗ Gia Viên
 • Nhà thờ Họ Đỗ Gia Viên

  Công trình nhà thờ họ Đỗ Gia Viên
  Chủ đầu tư : Đỗ Gia Viên
  Thiết kế thi công : Gỗ Giang
  Địa điểm : Làng Ngà, xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, Hải Dương.  Lễ Động Thổ làm nhà thờ họ Đỗ Gia Viên


  How to make wooden columns - Nghề Mộc Việt Nam - Cách làm một cây cột nhà gỗ trong kiến trúc truyền thống Việt Nam
  Các bước làm cột gồm các công đoạn :

  1. Xẻ cột từ hộp gỗ vuông thành hình dạng có tám cạnh (bát giác)
  2. Dùng rìu đẽo sơ bộ cây cột tròn hơn
  3. Dùng bào để cật cột tròn và nhẵn hơn
  4. Xác định vị trí lỗ đục liên kết với xà và các cấu kiến gỗ khác

  Nghề mộc Việt Nam - Làm nhà gỗ : lấy mực thước cho công trình nhà thờ họ Đỗ Gia Viên tại xưởng Nhà Gỗ của Gỗ Giang Chàng Sơn

  Nghề mộc Việt Nam - Làm nhà gỗ : Đẽo cột nhà gỗ Lim Lào công trình nhà thờ Đỗ Gia Viên