Bánh bao Máy bơm nước
NHÀ GỖ | Nhà Thờ Họ | Nhà Gỗ 5 Gian | Nhà gỗ Lim | Nhà Gỗ Đẹp| - Một số câu đối hay dùng trong Nhà thờ Họ ở Việt Nam
 • Một số câu đối hay dùng trong Nhà thờ Họ ở Việt Nam

  Một số câu đối hay dùng trong Nhà thờ Họ ở Việt Nam :

  Dưới đây xin ví dụ một số câu đối ở nhà thờ họ :

  1- Có tổ có tông , tông tôt tôt tông , tông tổ cuc
  Còn , non , còn nước , nước non non nước , nước non nhà

  2- Tổ công tích đức tử tôn vinh
  Thụ thảo phùng xuân chi diệp mậu

  3- Tổ khảo tinh thần tại tử tôn Bản căn sắc thái hoa diệp

  4- Thường thịnh thường yên , sự nghiệp chiếu thuỳ bỉnh bỉnh Tý xương tý xí , tử tôn vĩnh bảo tứ miên miên

  5- Hữu khai tất tiên , minh đức giả viên hỹ Khắc xương quyết hậu , kế tự kỳ hoàng chi

  6- Thuỷ lưu vạn phái tố tòng nguyên Mộc xuất thiên chi do hữu bản

  7- Khói hương muôn thủơ làng nước ghi công Hiếu nghĩa nhiều đời cháu con hưởng phúc

  8- Tử lý phấn hương y cựu nhi giang sơn tăng mỵ Tòng sơn cúc kính quy lai chi cảnh sức thiêm xuân

  9- Nhớ trước tổ tiên gây dựng , kể công tân khổ biết là bao Đến nay con cháu đồi dào hưởng miếng trân cam còn đó mãi

  10- Tổ tiên muôn thuở hiển linh , đời càng vững cây bên gôc Con cháu nhiều bề tiến bộ , ngày thẻm thắm lá tươi xanh

  11- Tu bằng cảm cách tiền linh Dục cầu bảo an vu hậu duệ

  12- Nhật nguyệt quang chiếu thập phương Tổ tông lưu thuỳ vạn tuế

  13- Ái quốc mạc vong tổ Nhân dân tiên mục thân

  14-Bách thế bản chi thừa cựu ấm Thiên thu hương hoả tráng tân cơ

  15- Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh

  16- Tộc tính quý tôn , vạn đại trường tồn danh kế thịnh Tổ đường linh bái , thiên niên hanừg tại đức lu quang

  17- Lòng thành con cháu , năm năm nhớ ngày chiêm lễ Đức sáng tổ tông đời đời còn dấu anh linh

  18- Đức tổ dài lâu muôn thuở thịnh Nếp nhà đầm ấm bốn mùa xuân

  19- Muôn thuở nhớ : Nước nguồn cây cội Trăm năm lo: Đất nghĩa , trời kinh .

  20- Nghĩa nhân tích tụ thiên niên thịnh Phúc đức tàI bồi vạn đại hanh

  21- Gia phong hàm lạc tứ thời xuân Tổ đức vĩnh thuỳ thiên tải thịnh Trung hiếu trì gia viễn Đức nhân xử thế trờng

  30- Cúc dục ân thâm đông hải đại Sinh thành nghĩa trọng thái sơn cao

  31- Tài nhân khả tác quốc gia sự Hiếu tử năng an phụ mẫu tâm

  32- Chín chữ cù lao đền nghĩa trớc Nghìn thu hơng hoả rạng nền cao

  33- Bốn phơng hồ thỉ nam nhi trái Vạn lý thần hôn hiếu tử thân

  34- Bách kế bất nh nhân đức thiện Thiên kim mạc nhợc tử tôn hiền

  35- Hữu tác tiền tu kiêm xỷ đức Bất vong hậu thế cộng tôn thân

  36- Bút thụ hữu hoa huynh đệ lạc Thư điền vô thuế tử tôn canh

  37- Nền nhân nghĩa , phải vun trồng hậu ấm Nhà tư cơ nên gìn giữ thờng kinh

  38- Biển rộng trời cao công ơn khôn kể xiết Cha sinh mẹ dỡng tình nghĩa biết là bao

  39- Chồi lan quế toả hơng nông trớc cửa Gốc tử phần in sắc thắm trong phòng
  This article was originally published in forum thread: Một số câu đối hay dùng trong Nhà thờ Họ ở Việt Nam started by gogiang View original post