PDA

Xem bản đầy đủ : Đồng quê Việt nam...KTS Nguyen Giang
16-07-2012, 06:15 PM
Đồng quê Thạch thất...

Mấy làng xã có nghề thủ công giờ điểm công nghiệp hình thành và phát triển ...

5541

Cánh đồng tại điểm công nghiệp xã Phùng xá.

KTS Nguyen Giang
17-08-2012, 07:43 PM
Đồng quê Việt nam.

5892

Ảnh chụp tại : Đồng cam, Kim Quan, Thạch Thất (http://thachthat.com.vn), Hà nội
Photo by : KTS Nguyễn Giang (http://nhagovietnam.vn/content.php/40-VTV4-Ch%C3%A0o-Vi%E1%BB%87t-Nam-Ch%C3%A2n-dung-KTS-Nguy%E1%BB%85n-Giang-Nh%C3%A0-G%E1%BB%97-Vi%E1%BB%87t-Nam)

KTS Nguyen Giang
17-08-2012, 08:01 PM
về...

5893

Ảnh chụp tại cánh đồng Thạch xá. Thạch Thất, HN

KTS Nguyen Giang
17-08-2012, 09:03 PM
Đồng Cam - Xã Kim Quan, Thạch Thất:

5894

5895

KTS Nguyen Giang
03-09-2012, 10:27 PM
Miền xanh...

6027

- Ảnh chụp tại cánh đồng : Làng Tử Dương, Xã Cao Thành, Ứng Hòa, Hà Nội
- Ngày 31-08-2012
- Photo by : KTS Nguyễn Giang

KTS Nguyen Giang
03-09-2012, 10:33 PM
Bình yên...

6028

KTS Nguyen Giang
17-09-2012, 11:27 PM
Đồng Lúa - Phúc Thọ, Hà Nội

6099

6100

KTS Nguyen Giang
20-09-2012, 01:16 AM
Cánh đồng thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà nội

6146

6145

KTS Nguyen Giang
27-09-2012, 02:16 AM
Làng quê Việt Nam, xã Cao Thành, huyện Ứng hòa, Hà nội

61816182618361846185

KTS Nguyen Giang
01-10-2012, 10:03 PM
Mùa gặt....
Ảnh chụp tháng 9 - 2012 tại Thạch thất...

6186

KTS Nguyen Giang
22-11-2012, 03:21 PM
Làng quê Việt Nam, xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội

Photo by : Nguyễn Giang

6334
633163326333

KTS Nguyen Giang
22-11-2012, 03:38 PM
Làng quê Việt Nam, xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội
Photo by : Nguyễn Giang

6335633663376338633963406341

zeco
05-12-2012, 06:10 PM
cảm ơn mọi người!!!!!

manhnam_kts
30-04-2013, 08:58 PM
Đẹp lắm bạn ak .