PDA

Xem bản đầy đủ : Dai Minh Convention Tower văn phòng cho thuê dangkyoffice.comdangkyoffice.com
18-04-2011, 03:32 PM
Dai Minh Convention Tower văn phòng cho thuê dangkyoffice.com


Dai Minh Convention Tower văn phòng cho thuê dangkyoffice.com (http://dangkyoffice.com/mobile/trangchu.php?homecomponents=showthread.office&chitiet=279&Van-phong-cho-thue-Dist%207-Dai%20Minh%20Convention%20Tower-19-USD/m2.html)
Hoàng Văn Thái - Quận 7
http://dangkyoffice.com/media/Dai-Minh-Convention-Tower-1.jpg
Thông tin cho thuê:
- Diện tích hiện trống: 150m2 - 400m2 - 600m2
- Giá thuê: 24 USD/m2 ( chưa VAT )
- Phí dịch vụ: đã bao gồm


http://cenrea.com/home/images/cenrea_version-II.png
0908 442 698 | 0985 817 857
Visit: http://cenrea.com | http://dangkyoffice.com | http://googleaple.com

http://dangkyoffice.com/mobile/quang-cao/banner-van-phong-cho-thue-cenrea-group-1.gif (http://cenrea.com)
Keyword:

cho thuê văn phòng quận 1 (http://cho-thue-van-phong-quan-1.cenrea.com), cho thuê văn phòng quận 2 (http://cho-thue-van-phong-quan-2.cenrea.com), cho thuê văn phòng quận 3 (http://cho-thue-van-phong-quan-3.cenrea.com), cho thuê văn phòng quận 4 (http://cho-thue-van-phong-quan-4.cenrea.com), cho thuê văn phòng quận 5 (http://cho-thue-van-phong-quan-5.cenrea.com), cho thuê văn phòng quận 6 (http://cho-thue-van-phong-quan-6.cenrea.com), cho thuê văn phòng quận 7 (http://cho-thue-van-phong-quan-7.cenrea.com), cho thuê văn phòng quận 8 (http://cho-thue-van-phong-quan-8.cenrea.com), cho thuê văn phòng quận 9 (http://cho-thue-van-phong-quan-9.cenrea.com), cho thuê văn phòng quận 10 (http://cho-thue-van-phong-quan-10.cenrea.com), cho thuê văn phòng quận 11 (http://cho-thue-van-phong-quan-11.cenrea.com), cho thuê văn phòng quận 12 (http://cho-thue-van-phong-quan-12.cenrea.com), cho thuê văn phòng quận Gò Vấp (http://cho-thue-van-phong-quan-go-vap.cenrea.com), cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh (http://cho-thue-van-phong-quan-binh-thanh.cenrea.com), cho thuê văn phòng quận Phú Nhuận (http://cho-thue-van-phong-quan-phu-nhuan.cenrea.com), cho thuê văn phòng quận Tân Bình (http://cho-thue-van-phong-quan-tan-binh.cenrea.com),