PDA

Xem bản đầy đủ : Nhà gỗ cổ truyền thống - nhà kẻ chuyền gỗ Lim - Kiểm tra trước khi thi công lắp dựngKTS Nguyen Giang
19-07-2011, 09:42 PM
Nhà gỗ (http://noithata.com/forums/cho-go-viet-nam/) cổ truyền thống - nhà kẻ chuyền gỗ (http://noithata.com/forums/cho-go-viet-nam/) Lim.
Giai đoạn : Kiểm tra trước khi thi công, lắp dựng.
Một số hoa văn nhà gỗ (http://noithata.com/forums/cho-go-viet-nam/) bước vào giai đoạn hoàn thiện tinh, và lắp dựng thử trước khi chuyển xuống công trình .

1750

1754

1736

1737

1738

1739

1740

1741
1742

1743
1744

1745

1746

1747

1748

1749


1751

1752

1755

1756

1757

1753