PDA

Xem bản đầy đủ : Nhà Gỗ Lim 1. Nhà Kẻ Chuyền Gỗ Lim Lào - Tử Dương, Cao Thành, Ứng Hòa
 2. Quá Trình Chạm Khắc Hoa Văn Nhà Gỗ Lim
 3. Chạm khắc họa tiết hoa văn nhà kẻ chuyền gỗ lim - Kẻ hiên, kẻ ngồi
 4. Nhà gỗ cổ truyền thống - nhà kẻ chuyền gỗ Lim - Kiểm tra trước khi thi công lắp dựng
 5. Câu đầu nhà kẻ chuyền gỗ Lim
 6. Quá Trình Lắp Dựng Nhà Kẻ Chuyền - Gỗ Lim Lào - Tử Dương Cao Thành
 7. Nhà Gỗ Lim - Thôn Tử Dương , Xã Cao Thành, Ứng Hòa, Hà Nội
 8. Nhà Gỗ Lim - Lắp Bẩy Cột Hiên
 9. Lắp dựng nhà gỗ truyền thống qua 03 phút Video - Nhà Gỗ Lim
 10. Chạm khắc hoa văn theo lối cổ đặc sắc riêng với đục Chàng Chảy của Chàng Sơn
 11. Nhà Gỗ Lim - hoàn thiện cửa bức bàn, lợp ngói
 12. Nhà Kẻ Chuyền Gỗ Lim - sắp hoàn thiện
 13. Cổng nhà gỗ cổ truyền - công trình nhà kẻ chuyền - Cao Thành, Ứng hòa, Hà nội
 14. Nhà kẻ chuyền - Gỗ Lim Lào - Ứng hòa - Hoàn thiện
 15. Nhà Kẻ Chuyền Gỗ Lim - Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội
 16. Cánh cổng gỗ liền khối - Gõ Đỏ - Nhà gỗ truyền thống
 17. Nhà Kẻ Chuyền - Gỗ Lim - Sơn Tây - Quá trình soi xà, làm sàm đóng
 18. Hoàn thiện lối đi, tường bao nhà gỗ truyền thống - Cao Thành, Ứng Hòa, HN
 19. Lắp đặt cổng gỗ - Nhà Gỗ Lim - Ứng Hòa
 20. Nhà Gỗ Lim - Sơn Tây - Bắt đầu quá trình chạm khắc hoa văn
 21. Nhà Gỗ Kẻ Chuyền - Sơn Tây - Chạm khắc hoa văn - 19-02-2012
 22. Họa tiết hoa văn nhà Gỗ Lim - Chạm khắc con Nạ ...
 23. Họa tiết hoa văn nhà gỗ cổ truyền nhà gỗ Lim Sơn Tây - Nhật ký công trình 11-03-2012
 24. Tay nắm khóa đồng cửa bức bàn - Thiết kế riêng cho Nhà Gỗ của KTS Nguyễn Giang
 25. Một nét tinh tế trong chạm khắc họa tiết nhà gỗ của Gỗ Giang
 26. Kiểm tra lại sàm đóng trước khi chuyển đến công trình tại Sơn Tây để lắp dựng
 27. Nhà Gỗ Lim - Chạm khắc hoa văn họa tiết giai đoạn cuối
 28. Nhà gỗ Lim
 29. Hoàn thiện hoa văn nhà gỗ Lim + Cửa bức bàn (triển khai)
 30. NHÀ GỖ LIM SƠN TÂY - Viết chữ câu đầu, nóc...
 31. Lắp dựng nhà gỗ Lim Sơn tây và hoa văn cửa bức bàn
 32. Xây đá ong - nhà gỗ lim sơn tây
 33. Đắp vẽ hoa văn, phào chỉ nhà gỗ truyền thống
 34. Hoàn thiện nhà gỗ và một số chi tiết hoa văn tại công trình của KTS Nguyễn Giang
 35. Nhà Kẻ Chuyển Gỗ Lim - Ứng Hòa
 36. Hoàn thiện nhà và nội thất công trình nhà gỗ Lim Sơn tây
 37. Nhà Gỗ Lim, Sơn tây - dần hoàn thiện ánh sáng nội thất
 38. Nhà gỗ Lim Lào - Củ chi
 39. Nhà Gỗ Lim - TP HCM - Giai đoạn sàm đóng, làm mộng
 40. Chạm khắc hoa văn nhà gỗ TPHCM
 41. Thi công Nhà Thờ Họ Đỗ gia viên : sàm đóng các cấu kiện cơ bản của ngôi nhà gỗ